Dekanské voľno pre študentov FaF UK – 18. apríla 2017

18. apríla 2017 (utorok) – dekanské voľno pre študentov FAF UK


10. 03. 2017 11.06 hod.
Od: študijné oddelenie

Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., v súvislosti s dňami pracovného pokoja udeľuje dekanské voľno pre študentov FaF UK na utorok 18. apríla 2017.