Doplňovacie voľby do ZČ AS FaF UK, ŠČ AS FaF UK a ZČ AS UK

Voľby sa budú konať dňa 6. apríla 2017 (štvrtok) v Sieni dekana (m. č. 39 v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10), v čase od 9.00 do 13.00 hod.


Akademický senát FaF UK na svojom zasadnutí dňa 13. 3. 2017 vyhlásil: 

 

  • doplňovacie voľby zástupcov akademickej obce FaF UK do Akademického senátu UK na funkčné obdobie 2015 – 2019,
  • doplňovacie voľby zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce FaF UK do Akademického senátu FaF UK na funkčné obdobie 2014 – 2018 a
  • doplňovacie voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce FaF UK do Akademického senátu FaF UK.


Voľby sa budú konať dňa 6. apríla 2017 (štvrtok) v Sieni dekana (m. č. 39 v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10), v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Ďalšie podrobnosti uvádzajú materiály v prílohe.