Motivačné štipendium za zimný semester ak.r. 2016/2017

Motivačné štipendium za zimný semester ak.r. 2016/2017 bolo vyplatené študentom prvého roku štúdia, ktorí dosiahli vážený študijný priemer ≤ 1,35. Rozhodnutia o pridelení motivačného štipendia Vám boli poslané poštou na trvalú adresu.


29. 05. 2017 13.11 hod.