Ústredná knižnica FaF UK - výpožičky ZS

Ústredná knižnica FaF UK oznamuje používateľom, že z dôvodu sťahovania do zrekonštruovaných priestorov knižnice, si budú môcť vypožičať študijnú literatúru na zimný semester ak. roka 2017/2018 v druhej polovici októbra 2017. Až do odvolania nie je možné posielať žiadanky na literatúru cez online katalóg UK. O termíne otvorenia knižnice Vás budeme včas informovať.


08. 09. 2017 14.25 hod.

Oznam pre používateľov

 

 

 

 

Ústredná knižnica FaF UK oznamuje používateľom, že z dôvodu sťahovania do zrekonštruovaných priestorov knižnice, si budú môcť vypožičať študijnú literatúru na zimný semester ak. roka 2017/2018 v druhej polovici októbra 2017. Až do odvolania nie je možné posielať žiadanky na literatúru cez online katalóg UK.

 

O termíne otvorenia knižnice Vás budeme včas informovať.