Zasadnutie Akademického senátu FaF UK


07. 03. 2017 20.00 hod.
Od: RNDr. František Bilka, PhD.

Zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 13. marca 2017 (pondelok) o 09.30 h v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.

Program zasadnutia:

  1. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS FaF UK
  2. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK  
  3. Rozličné