Personálne obsadenie

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. - odborný zástupca

Mgr. Kristína Szmicseková - farmaceut (zástupca)

PharmDr. Barbora Bálintová - farmaceut

PharmDr. Renáta Kollárová, PhD. - farmaceut

PharmDr. Peter Matejka, PhD. - farmaceut

Zdenka Plaštiaková - technicko-hospodársky pracovník, sanitár