Povinné predmety

Povinné predmety
Všeobecná a anorganická chémia
Organická chémia 1
Organická chémia 2
Základy chémie materiálov I.