Vybrané kapitoly z anorganickej chémie

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie
Informačný list predmetu
Program predmetu