Vybrané kapitoly z organickej chémie

Vybrané kapitoly z organickej chémie
Informačný list predmetu
Program predmetu