Kontaktné a personálne informácie

Profesor:

prof. PharmDr. Josef Jampílek, PhD.                                                                      študijný odbor: Farmaceutická chémia

 

Emeritný profesor:

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
vedný odbor 52-01-9 Farmaceutická chémia

 

Docenti:

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.
študijný odbor 7.3.3. Farmaceutická chémia

<output>doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD.</output>

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.
študijný odbor 7.3.3. Farmaceutická chémia

doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.
vedný odbor 52-01-9 Farmaceutická chémia

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.
študijný odbor 7.3.3. Farmaceutická chémia

 

Odborní asistenti:

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

PharmDr. Martin Gáplovský, PhD.

PharmDr. Pavol Ježko, PhD.

PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.

PharmDr. Jiří Kos, PhD.

PharmDr. Matej Maruniak, PhD.

<output>PharmDr. Ľubica Sichrovská</output>

 

Interní doktorandi:

PharmDr. Jana Čurillová

 

Externí doktorandi:

PharmDr. Štefan Husár

PharmDr. Lukáš Stanzel

PharmDr. Lenka Stopková

 

Sekretariát katedry:

Anna Novotná

 

Technický personál:

Lívia Budová, Viera Današová, Vlasta Hanulíková, Martina Kysucká, Darina Matejová

 

 

KATEDRA FARMACEUTICKEJ CHÉMIE

832 32 Bratislava, Odbojárov 10, III. posch. tel. +421 2 50 117 143

 

 

Meno

E-mail

Telefón

Vedúci katedry:

prof. PharmDr. Josef Jampílek, PhD.

josef.jampilek@uniba.sk         

50 117 229

Zástupca vedúceho katedry:

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

andriamainty@fpharm.uniba.sk

50 117 226 

Tajomník katedry:

PharmDr. Pavol Ježko, PhD.                     

jezko@fpharm.uniba.sk

50 117 221 TAC (395)

Technicko-hospodársky pracovník katedry:

Anna Novotná

anna.novotna@fpharm.uniba.sk

50 117 143

 

 

Profesor:

 

 

prof. PharmDr. Josef Jampílek, PhD.

 

 

josef.jampilek@uniba.sk

 

 

50 117 229

Emeritný profesor:

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

cizmarik1@uniba.sk

Docenti:

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

andriamaint1@uniba.sk

50 117 226

 

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. malik2@uniba.sk

50 117 227

doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.

sedlarova1@uniba.sk

50 117 228

 

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

sykorova1uniba.sk

50 117 225

Odborní asistenti:

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

garaj1@uniba.sk

50 117 223 TAC (395)

 

PharmDr. Martin Gáplovský, PhD.

gaplovsky3@uniba.sk

m.gaplovsky@yahoo.com

50 117 221

PharmDr. Pavol Ježko, PhD.

jezko@fpharm.uniba.sk

50 117 221 TAC (395)

 

PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.

kapustikova3uniba.sk

50 117 224

PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. kos@fpharm.uniba.sk 50 117 224

PharmDr. Matej Maruniak, PhD.

maruniak1@uniba.sk

50 117 221

Denní doktorandi:

PharmDr. Jana Čurillová

curilova2fpharm.uniba.sk

50 117 227

Externí doktorandi:

PharmDr. Štefan Husár

husar3@uniba.sk

PharmDr. Lenka Stopková stopkova7@uniba.sk 50 117 226
PharmDr. Lukáš Stanzel stanzel1@uniba.sk

50 117 221