Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumný program katedre je sústredený do troch projektov s grantovou preferenciou:

• štúdium derivátov a analógov kyseliny fenylkarbámovej ako potenciálnych liečiv,

• molekulové modelovanie a štúdium vlastností nových liečiv,

• analytické hodnotenie nových liečiv a prípravkov v súlade s legislatívou Európskej Únie.

 

Táto činnosť sa realizuje v cielenej projekcii, modelovaní, syntézy, analýze a štúdiu fyzikálno-chemických vlastností nových lokálnych anestetík, beta-adrenolytík, antiarytmík, antituberkulotík, lapačov voľných radikálov, antineoplastík a dezinficiencií. Hlavný dôraz sa kladie na štúdium vzťahov medzi chemickou štruktúrou a biologickou aktivitou s využitím metód QSAR a molekulového modelovania. Tento výskum je podporovaný aj medzinárodnými grantami.