Klinická farmakológia a farmakoterapia (Mgr.)

Všeobecné informácie

Klinická farmakológia a farmakoterapia 1 - Sylaby predmetu - prednášky a semináre

Klinická farmakológia a farmakoterapia 2 - Sylaby predmetu - prednáškysemináre

 

Zimný semester 2017/2018 - aktuálne informácie

Klinická farmakológia a farmakoterapia 1 (Mgr.)

Sylaby prednášoksylaby seminárov, podmienky k absolvovaniu predmetu