Oznamy

OJP Nemecký jazyk

Kurzy OJPNJ4 (Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka) a OJPNJ3 v akademickom roku 2016/17 sú prednostne určené študentom, ktorí už absolvovali kurzy OJPNJ2 a OJPNJ1 v akademickom roku 2015/16.

Prosíme študentov, ktorí ešte žiadne semináre z nemeckého jazyka na FaF UK neabsolvovali, aby začali výučbu nemeckého jazyka kurzom OJPNJ1, ktorý bude realizovaný v letnom semestri akademického roka 2016/17. Kurzy odporúčame študentom absolvovať v poradí 1, 2, 3, 4. Z uvedeného dôvodu sa kurz OJPNJ2 nebude realizovať v zimnom semestri 2016/17.