Akcie

V letnom semestri akademického roku 2016-2017 sme pripravili pre študentov nasledovné akcie:

 

1.Turistika – Bloková výučba od 5.4.2017

Malé Karpaty

2. Aerobic Day

29.3.2017

3.Cyklistický výlet Ba- Hainburg – Ba

Marec – Apríl 2017

4. In line výlet – Tour the petržalská hrádza

Máj 2017

5.Veľkonočný  Farm Futsal CUP

4.4.2017

6.Bedmintonový turnaj

Marec – Apríl 2017

7.Florbal Cup

Apríl - Máj 2017