Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK.

 

 (z dôvodu rekonštrukcie knižnice)

 Kde nás nájdete - od 19.septembra 2016:

  • Odbojárov 10, 1.posch. - požičovňa, študovňa, predajňa skrípt                   tel.: 02/50 117 157                                                                                                                                e-mail: ukfpharm.uniba.sk

Otváracie hodiny - Odbojárov 10 (všetky pracoviská)

POZOR - zmena!! OTVORIŤ!

Aktuality:

  • POZOR!!!!!  

          Kniha z farmakognózie už v predaji počas otváracích hodín knižnice

  • Aktualizované zoznamy študijnej literatúry podľa jednotlivých ročníkov FaFUK -

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

 

  • Ústredná knižnica FaF UK participovala v r. 2016 na spoločnom projekte fakultných knižníc UK Nákup študijnej literatúry z medicíny, farmácie, prírodných vied, matematiky, fyziky a informatiky , ktorý získal finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia.  Do knižničného fondu Ústrednej knižnice FaF UK pribudlo 86 exemplárov nových monografií a učebníc pre potreby študentov a pedagógov FaFUK v celkovej hodnote 1690,- € - viď Zoznam literatúry.