Externé informačné zdroje

Farmaceutická fakulta UK sprístupňuje svojim registrovaným používateľom informačné databázy prostredníctvom externých informačných zdrojov Akademickej knižnice UK a projektu NISPEZ. Jedným z výstupov národného projektu NISPEZ je vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk. Okrem toho sprístupňuje vybrané špecializované informačné zdroje z oblasti farmácie a príbuzných odborov.

Licencované zdroje Farmaceutickej fakulty UK:

 • Lexicomp - farmakologická databáza pre lekárnikov, lekárov a zdravotnícky personál, ktorá poskytuje presné a aktualizované informácie o liekoch, ich toxicite, interakciách a vedľajších účinkoch. Je doplnená o identifikáciu neznámych preparátov, výpočtový modul, študijné materiály a ďalšie nástroje.
 • Stockley's Herbal Medicines Interactions - online publikácia prístupná do 30.11.2017. Zahŕňa výsledky spolupráce odborníkov z oblasti liekových interakcií, klinické bylinné lieky a reguláciu rastlinných liekov.
 • The Merck Index - príručka organickej a anorganickej chémie; licencia do 31.12.2017
 • European Pharmacopoeia - licencia do 31.12.2017
 • ebrary Academic Complete - kolekcia 23 trvale zakúpených e-kníh z oblasti farmácie a príbuzných vied
 • JPC - Journal of Planar Chromatography  Modern TLC - online verzia odoberaného časopisu
 • Die Pharmazie - online verzia časopisu
 • Planta Medica - online verzia časopisu
 • American Chemical Society -prístup do online verzie 50 titulov, vrátane archívu, licencia je platná pre 1 súčasne pracujúceho používateľa.
 • 23 e-kníh pre farmáciu - dostupné cez online katalóg
 • INfozdroje - dostupné externé informačné zdroje FaF

 

Na adrese kniznica(at)vili.uniba.sk môžete požiadať o aktiváciu vzdialeného prístupu k externým informačným zdrojom UK aj z počítačov zapojených mimo sieť UK  (služba je určená výhradne pre akademickú obec UK).

Pri využívaní elektronických zdrojov sa zaväzujete, že budete rešpektovať podmienky použitia týchto zdrojov. Jedná sa hlavne o nasledujúce pravidlá:

 • Získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a pre osobnú potrebu užívateľa.
 • Nie je povolené systematicky alebo pravidelne sťahovať celý obsah elektronického zdroja alebo jeho podstatnej časti, hlavne kopírovať celé čísla elektronických časopisov.
 • Získané dáta nie je možné ďalej kopírovať, rozmnožovať, distribuovať alebo inak reprodukovať ani sprístupňovať tretím osobám.

Voľne dostupné databázy a Open Access informačné zdroje