Študijné oddelenie

E -mail: studijnefpharm.uniba.sk 

Telefón: 02/ 501 17 146, 145, 142

Kde nás nájdete: hlavný vchod z ulice Odbojárov 10, prízemie - chodba vpravo, prvé dvere vpravo

Úradné hodiny:
Pondelok:13:00 - 15:00
Utorok:9:00 - 11:30
Streda:9:00 - 11:30
Štvrtok:9:00 - 11:30
Piatok:9:00 - 11:30

 

<output>

5r FA+3r ZDP

2.9.2016

8:00 – 13:30

</output>

 

Personálne obsadenie:

Mgr. Michaela Belešová

Vedúca študijného oddelenia

Študenti magisterského a bakalárskeho štúdia

e-mail: belesovafpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 142, 146

 

Mgr. Adriana Lendvayová

Študenti magisterského a bakalárskeho štúdia

Prijímacie konanie, doplňujúca skúška

e-mail: lendvayovafpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 145

 

Mgr. Michaela Gašparová

Agenda zahraničných študentov, agenda rigorózneho konania

Špecializačné štúdium

e-mail: gasparovafpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 144

 

Silvia Vitteková

Študenti magisterského a bakalárskeho štúdia
Agenda sociálnych a motivačných štipendií

e-mail: vittekovafpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 147

 

Martin Kerek

AIS2, agenda školného, rozvrhový správca

e-mail: ais2fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 141