Štúdium

OVERENIE KAPACITY NA PREDMETE (možnosť predmet si zapísať)

Po prihlásení sa do AISu je potrebné v menu vľavo kliknúť na "Študijné programy" a spustiť si aplikáciu "VSST060 Register predmetov".

Vo filtry vybrať našu fakultu a stredisko (katedru), správny akademický rok, semester a stupeň. Filter potvrdiť šípkou vpravo --> zobrazí sa zoznam predmetov.

Po kliknutí na konkrétny predmet vybrať z ponuky akcií (ikona bežca) voľbu "Počty prihlásených študentov". Otvorí sa nové okno kde vidieť už počty študentov aj limit na predmete (stĺpec Obm.) Pokial stĺpec Obm. nemá uvedené číslo kapacita nie je nastavená.


Pozor pri predmetoch spojeného študijného stupňa farmácia predmety obsahujúce v kóde predmetu skratku Mgr-A značia anglický program.