Štátne skúšky v náhradnom termíne

Vážení študenti,

náhradný/opravný termín štátnej skúšky z predmetov Zdravotnícke pomôcky a Diagnostické pomôcky pre ak. rok 2016/2017 bude prebiehať

dňa 25. augusta 2017 od 09:00h na Katedre galenickej farmácie  (1. posch.) v budove na Odbojárov 10,  Bratislava.

Členovia komisie

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MSc (HTA) – predseda

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

RNDr. Klára Gardavská, CSc.

Ing. Oľga Lukačovičová, PhD.

PharmDr. Janka Kubíková, PhD.

Žiadame študentov, aby sa skúšku dostavili s občianskym preukazom minimálne 15 minút pred začiatkom štátnej skúšky.

S pozdravom

Študijne oddelenie