Oznamy o obhajobách dizertačných prác

30. 11. 2017, 11:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Miroslavy Kameníkovej

Téma práce:
Štúdium interakcií kvercetínu s gliklazidom v prítomnosti ľudského albumínu.

POZVÁNKA (PDF)