Uchádzači o štúdium na FaF UK - prijímacie konanie

Informácie k prijímaciemu konaniu

Študijný programdĺžka štúdiajazyk výučbyzískaný titulpoplatok za prijímacie konanietermín
podania prihlášky
FA5SJMgr.60 EUR28. 2. 2017
ZDP3SJBc.*60 EUR28. 2. 2017
FAA**5AJMgr.60 EUR31. 7. 2017

* pokračovať v štúdiu na spojenom I. a II. stupni nie je možné

** štúdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov

 

Najčastejšie otázky uchádzačov:

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.

Kontaktné údaje nájdete tu.