Motivačné štipendium

Rozhodnutia a vyplatenie motivačného štipendia

     Na základe prideleného rozpočtu z Ministerstva financií bude v akademickom roku 2016/2017 za vážený študijný priemer v akademickom roku 2015/2016 vyplatená druhá časť motivačného štipendia:

·    študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer menší a rovný 1,17 vo výške 357,- EUR

·   študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer väčší a rovný 1,18 a zároveň menší 1,35 vo výške 257,- EUR

Rozhodnutia o priznaní štipendia vám budú zaslané poštou.

Výplata bude realizovaná v mesiaci december 2016.

Študentom 1. roku štúdia budú rozhodnutia zaslané a štipendium vyplatené v priebehu letného semestra.

Vaše študijné oddelenie

21.12.2016