Prihlasovanie na skúšky

Letný semester ak. roka 2016/2017

Skúškové obdobie letného semestra trvá od 29. mája 2017 do 30. júna 2017

Prihlasovanie na skúšky je spúšťané cez voľný deň, aby všetci študenti mali rovnakú šancu na prístup k prihlasovaniu v určený čas (nemali v danom čase výučbu).

Prihlasovať a odhlasovať sa na skúšky je možné do konca skúškového obdobia.

Otvorenie prihlasovania na skúšky LS ak. roka 2016/2017  ŠP Farmácia

od

do

5. rok štúdia

18.4.2017 - 08:00

30.6.2017 - 23:59

4. rok štúdia

13.5.2017 - 09:00

30.6.2017 - 23:59

3. rok štúdia

13.5.2017 - 11:00

30.6.2017 - 23:59

2. rok štúdia

13.5.2017 - 13:00

30.6.2017 - 23:59

1. rok štúdia

13.5.2017 - 15:00

30.6.2017 - 23:59

 

Otvorenie prihlasovania na skúšky LS ak. roka 2016/2017  ŠP ZDP

3. rok štúdia

14.4.2017 - 08:00

30.6.2017 - 23:59

1. - 2. rok štúdia14.4.2017 - 10:0030.6.2017 - 23:59

 

Študenti prejdú v zmysle Čl.24, odseku 1, písmena b) kontrolnou etapou, pri ktorej na konci skúškového obdobia letného semestra musí každý študent preukázať získanie 40 kreditov za letný a zimný semester v každom roku štúdia s výnimkou, že študentovi ostáva vykonať iba štátnu skúšku.

V prípade, že sa pri prihlasovaní na skúšku vyskytne problém kontaktujte prosím Centrum podpory informačných technológií (CePIT) - hotline 02/59 244 944.