Oznamy o obhajobách dizertačných prác

9. 11. 2017, 11:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Veroniky Jablonickej, rod. Kováčikovej

Téma práce:
Study of enzymes involved in signalling processes in plant organisms.

POZVÁNKA (PDF)