Oznamy o obhajobách dizertačných prác

30. 6. 2017, 11:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Petra Potúčka

Téma práce:
Štúdium možností využitia chronofarmakológie pri terapii hypertenzie.

POZVÁNKA (PDF)