Oznamy o obhajobách dizertačných prác

13. 6. 2017, 11:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce PharmDr. Ladislava Dubána

Téma práce:
K problematike spolupráce lekára a lekárnika vo verejnej lekárni.

POZVÁNKA (PDF)