Oznamy o obhajobách dizertačných prác

25. 4. 2017, 15:30, O/36 – obhajoba dizertačnej práce MUDr. Michala Kerekaniča

Téma práce:
Prediktívny význam srdcového troponínu I v liečbe srdcovej dyssynchrónie.

POZVÁNKA (PDF)

25. 4. 2017, 14:00, O/36 – obhajoba dizertačnej práce MUDr. Mareka Hudáka

Téma práce:
Význam NT-proBNP v predikcii a hodnotení výsledkov terapie chronického srdcového zlyhania u pacientov so srdcovou dyssynchróniou.

POZVÁNKA (PDF)