Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FaF UK

Granty na podporu vedeckých projektov mladých vedeckých pracovníkov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie 2016/2017:


 


Informácie o predchádzajúcich financovaných žiadostiach: