Mobilita učiteľov (STA)

OTVORENIE VÝZVY NA PODANIE PRIHLÁŠKY NA STA - učiteľskú mobilitu - PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

 

Povinné dokumenty:

  • Akceptačný list zo zahraničnej univerzity

Prihlášku spolu s akceptačným listom je potrebné odovzdať osobne na Referát pre medzinárodné vzťahy a mobility.

 

Prehľad zazmluvnených univerzít pre STA - učiteľskú mobilitu pre AR 2017/2018

 

Zoznam - IIA - Inter-inštitucionálnych (bilaterálnych) zmlúv - uzatvorených medzi UK/FaF a zahraničnou univerzitou/fakultou

 

OBDOBIE NA REALIZÁCIU MOBILITY:

- od septembra 2017 do septembra 2018 

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE OHĽADNE STA MOBILITY

Všeobecné podmienky pre STA - učiteľskú mobilitu:

  • odporúčané kritériá
  • dĺžka pobytu
  • pracovný výkon - počet odučených hodín
  • finančné prostriedky - individuálna podpora, cestovný grant
  • jazyková príprava

 

Realizácia pobytu:

  • povinné dokumenty pre uchádzačov o STA mobilitu (viď vyššie)
  • povinnosti vybratých uchádzačov pred nástupom na mobilitu
  • povinnosti vybratých uchádzačov po návrate z mobility

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O STA MOBILITU V ČR:

Vzhľadom na obmedzenú výšku finančných prostriedkov a vzhľadom na vysoký záujem o STA mobilitu boli v roku 2016/2017 schválené iba 2 dni na mobilitu v ČR s platnosťou pre všetky fakulty UK. Situácia pre nadchádzajúci AR 2017/2018 bude známa po júlovom zasadnutí Koordinačnej rady OMV - RUK.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať či už osobne (Dekanát, 2.dvere vpravo), mailom na: erasmusfpharm.uniba.sk alebo na kl. 132.