Mobilita zamestnancov (STT)

OTVORENIE VÝZVY NA PODANIE PRIHLÁŠKY NA STT - mobilitu nepedagogických / administratívnych pracovníkov - PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

 

Povinné dokumenty:

 V prihláške stačí uviesť skupinu krajiny (zo 4 skupín - viď nižšie v časti "Všeobecné podmienky" - Grant na individuálnu podporu na deň) a plánovaný kvartál cesty, vzhľadom na to, že ešte nie sú vypísané termíny Staff Weeks na zahraničných univerzitách pre nasledujúci rok.

Prihlášku spolu s akceptačným listom je potrebné odovzdať osobne na Referát pre medzinárodné vzťahy a mobility.

 

IMOTION - ERASMUS STAFF TRAINING

   

  OBDOBIE NA REALIZÁCIU MOBILITY:

  - od septembra 2017 do septembra 2018 

   

  BLIŽŠIE INFORMÁCIE OHĽADNE STT MOBILITY

  Všeobecné podmienky pre STT - zamestnaneckú mobilitu:

  • odporúčané kritériá
  • dĺžka pobytu
  • finančné prostriedky - individuálna podpora, cestovný grant


  Realizácia pobytu:

  • povinné dokumenty pre uchádzačov o STT mobilitu (viď vyššie)
  • povinnosti vybratých uchádzačov pred nástupom na mobilitu
  • povinnosti vybratých uchádzačov po návrate z mobility

   

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O STT MOBILTU:

  Tento druh mobility je určený predovšetkým pre nepedagogických, resp. administratívnych pracovníkov fakulty. Podporované sú zatiaľ iba organizované mobility vo forme Staff Weeks, ktoré realizujú zahraničné univerzity.

   

  V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať či už osobne (Dekanát, 2.dvere vpravo), mailom na: erasmusfpharm.uniba.sk alebo na kl. 132.