Dekanské voľno pre študentov FaF UK - 2. november 2021

Dekan Farmaceutickej fakulty UK udeľuje v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých dekanské voľno študentom FaF UK na utorok 2. novembra 2021.


25. 10. 2021 15.10 hod.