Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Kandidáta do ŠR VŠ volia členovia študentskej časti akademickej obce FaF UK. Návrhy na kandidátov je možné podávať od 27. 10. 2021 do 5. 11. 2021 (do 11.30) predsedníčke volebnej komisie cez podateľňu fakulty. Voľby sa uskutočnia elektronickou formou dňa 11. 11. 2021 od 9.00 do 13.00. Kandidátkou do riadnych volieb do ŠR VŠ je Dominika Nádaská (4. ročník).


07. 11. 2021 19.30 hod.

AS UK  uznesením č. 43/20.10.2021 vyhlásil riadne voľby do ŠR VŠ a AS FaF UK uznesením č. 22-1/2021 schválil volebný poriadok pre riadne voľby do ŠR VŠ. Kandidáta do ŠR VŠ volia členovia študentskej časti akademickej obce FaF UK. Návrhy na kandidátov je možné podávať od 27. 10. 2021 do 5. 11. 2021 (do 11.30) predsedníčke volebnej komisie cez podateľňu fakulty. Voľby sa uskutočnia elektronickou formou dňa 11. 11. 2021 od 9.00 do 13.00.

Volebný poriadok do ŠR VŠ (pdf)