Výsledky riadnych volieb do študentskej rady vysokých škôl

Za členku ŠRVŠ bola zvolená Dominika Nádaská (4. ročník).


12. 11. 2021 10.00 hod.