10. ZASADNUTIE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAF UK

10. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 20. mája 2024 o 14:00 v Sieni vedeckej rady FaF UK (miestnosť č.36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


15. 05. 2024 12.18 hod.
Od: Mgr. Michal Hanko, PhD.

 

PROGRAM:

 

  1. Rozpočet FaF UK pre rok 2024
  2. Príkaz dekana určujúci počet a štruktúru pracovných miest na katedrách fakulty
  3. Rôzne