17. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

17. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 10. júna 2021 (štvrtok) o 10.30. Zasadnutie sa uskutoční dištančnou formou v aplikácii MS-Teams.


03. 06. 2021 06.39 hod.
Od: Akademický senát FaF UK

PROGRAM ZASADNUTIA:

 

  1. Informácia o výsledkoch doplňovacích volieb a zadelenie novozvolených členov AS FaF UK do komisií AS FaF UK  
  2. Prerokovanie dokumentov Metodika a spôsob rozdelenia osobných príplatkov pre pracovníkov fakulty, financií na príplatky za výučbu v anglickom programe a financií na tovary a služby FaF UK pre rok 2021 a Rozpočet FaF UK pre rok 2021
  3. Pravidlá prijímacieho konania na FaF UK na akademický rok 2022/2023
  4.  Správa o činnosti AS FaF UK za rok 2020
  5. Rôzne

 


Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii.

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.

Ďalšie informácie | Možnosti schôdze | Právne informácie