29. zasadnutie AS FaF UK

29. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční v prezenčnej forme dňa 7. júna 2022 o 13.00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


31. 05. 2022 14.18 hod.

Program 29. zasadnutia:

  1. Správa o činnosti AS FaF UK za rok 2021
  2. Prerokovanie a schválenie Metodiky a spôsobu rozdelenia osobných príplatkov pre pracovníkov fakulty, financií na príplatky za výučbu v anglickom programe a financií na tovary a služby FaF UK pre rok 2022 a Rozpočtu FaF UK na rok 2022
  3. Vyhlásenie doplňovacích volieb do ŠČ AS FaF UK
  4. Rôzne