3. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

3. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 15. júna 2023 o 10:00 v Sieni vedeckej rady FaF UK (miestnosť č.36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


06. 06. 2023 14.32 hod.
Od: Mgr. Michal Hanko, PhD.

 

PROGRAM:

  1. Návrh Rozpočtu FaF UK pre rok 2023
  2. Návrh Organizačného poriadku FaF UK
  3. Návrh Študijného poriadku FaF UK
  4. Návrh Pravidiel prijímacieho konania na akademický rok 2023/2024 pre študijné programy zdravotnícke a diagnostické pomôcky, farmácia v slovenskom jazyku a farmácia v anglickom jazyku
  5. Rôzne