3. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

3. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 7. marca 2023 o 10:00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č.36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


28. 02. 2023 14.33 hod.
Od: Mgr. Michal Hanko, PhD.

PROGRAM ZASADNUTIA:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Informácie o výsledkoch doplňujúcich volieb do ŠČ AS FaF UK
  4. Schválenie dokumentov Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2023/2024 a The Admission Procedure and the Conditions for Admission for Doctoral Studies at the Faculty of Pharmacy, Comenius University Bratislava in the Academic Year 2023/2024
  5. Návrh na odvolanie členky VR FaF UK a návrh na vymenovanie nového člena VR FaF UK
  6. Rôzne
  7. Ukončenie zasadnutia