31. zasadnutie AS FaF UK

31. zasadnutie AS FaF UK sa uskutoční 13. septembra 2022 (utorok) o 10.00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


30. 08. 2022 15.55 hod.

Program zasadnutia:

  1. Schválenie pravidiel prijímacieho konania na FaF UK na akademický rok 2023/2024
  2. Rôzne