32. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

32. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 11. októbra 2022 (utorok) o 10.00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


29. 09. 2022 09.07 hod.

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Zmeny v zložení Vedeckej rady FaFUK
  2. Opatrenia v súvislosti s energetickou krízou
  3. Vyhlásenie doplňovacích volieb do ŠČ AS FaF UK
  4. Rôzne