9. ročník projektu ATIP - REGISTRÁCIA študentov

Štvrtáci pozor!   Registrácia do 9. ročníka projektu ATIP začína už 21. 1. 2024 o 20:00 hod.


19. 01. 2024 08.29 hod.

 

Téma 9. ročníka projektu ATIP je „Infekcie horných dýchacích ciest“.

Projekt je určený študentom v 4. roku štúdia v akademickom roku 2023/2024.

Jarná fáza projektu sa uskutoční 11. – 12. apríla 2024 na fakulte (predbežný program tréningu: štvrtok prednáškový seminár 13.00 – 16.00 hod., piatok praktické workshopy 7.30 – 16.00 hod.). Jesenná fáza projektu sa uskutoční v októbri 2024 v mieste výkonu praxe študentov.

O programe budeme aktuálne informovať.

Študenti, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu, musia sa zaregistrovať on-line na www.atip.uniba.sk. Registrácia študentov sa spustí v nedeľu 21. 1. 2024 od 20:00 hod. a potrvá do piatku 26. 1. 2024 do 20:00 hod. Počet účastníkov projektu je limitovaný (maximálne 70 študentov), pre zaradenie študenta do projektu je dôležitý dátum a čas registrácie. Preto neváhajte a v prípade záujmu sa registrujte čo najskôr J.

Ďakujeme a tešíme sa na vás ! Ďalšie informácie sú dostupné na www.atip.uniba.sk.

REGISTRUJ SA !


ATIP tím

minarikovafpharm.uniba.sk 

Advanced Tranining in Pharmacy Care (ATIP) je edukačný projekt Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wörwag Pharma Slovensko s. r. o. a Slovenským spolkom študentov farmácie pre študentov v 4. roku študijného päťročného magisterského programu farmácia. Projekt organizačne zaisťuje Katedra organizácie a riadenia farmácie. Cieľom projektu je ponúknuť študentom inovatívnu formu vzdelávania v oblasti dispenzačnej a poradenskej činnosti pri liečbe aj samoliečbe pacientov a tak prepojiť teoretické vzdelávanie s praxou budúceho povolania študentov farmácie.