Ako dopadol „Dotazník o využívaní špecializovaných farmaceutických online databáz“?


22. 04. 2024 11.05 hod.

Stručné zhrnutie dotazníka sa zaoberá (nielen) nasledujúcimi otázkami:

  • Aké farmaceutické databázy užívatelia najviac využívajú?
  • Ako získate bezplatný vzdialený prístup ku všetkým databázam?
  • Prečo je výhodné mať osobný účet v databázach AccessPharmacy či Lexicomp?
  • Kde budú zverejnené podrobnejšie informácie k výsledkom a námetom dotazníka?

Viac informácii nájdete tu: Ako dopadol Dotazník o využívaní špecializovaných farmaceutických online databáz? (pdf).