Informácie Akademickej knižnice UK a Ústrednej knižnice FaF UK

Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia. Aktuálne informácie o rozšírených možnostiach využívania elektronických informačných zdrojov.


14. 04. 2020 00.00 hod.
Od: Ústredná knižnica
Akademická knižnica UK > Externé informačné zdroje >

Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia 
... ZDROJE PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME:

Okrem licencovaných informačných zdrojov, ku ktorým je potrebný vzdialený prístup (inštrukcie možno získať na adrese: kniznica@vili.uniba.sk) dávame do pozornosti aj ďalšie voľne dostupné zdroje, ktoré producenti sprístupňujú v rámci otvoreného prístupu alebo ako pomoc pri situácii spôsobenej pandémiou COVID-19.


Informačná podpora dištančného štúdia

Na stránke Ústrednej knižnice FaF UK nájdete aktuálne informácie o rozšírených možnostiach využívania elektronických informačných zdrojov a Informácie pre podporu dištančného vzdelávania