ATIP (Advanced Tranining in Pharmacy Care)

5. ročník projektu – registrácia študentov sa spustí 11.11.2019 od 20:00 hod. a potrvá do 30. 11. 2019 (do 20:00 hod.)


03. 11. 2019 00.00 hod.
Od: doc. D. Mináriková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou  Wörwag Pharma GmbH & Co. KG a Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom v 4. roku v študijnom päťročnom magisterskom programe farmácia edukačný projekt Advances Tranining in Pharmacy Care (ATIP), ktorý organizačne zabezpečuje Katedra organizácie a riadenia farmácie. Projekt má za cieľ doplniť a skvalitniť vzdelávanie študentov farmácie v dispenzačnej a poradenskej činnosti pri liečbe aj samoliečbe pacientov. Študent v projekte získa kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika.

Témou 5. ročníka projektu ATIP je „Lekárnik a samoliečba prechladnutia – úloha zinku“. Jarná fáza projektu sa uskutoční 23. – 24. 4. 2020 na FaF UK, jesenná počas povinnej lekárenskej praxe v mieste jej výkonu (október 2020).

Študenti, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu, musia sa zaregistrovať on-line na www.atip.uniba.sk.  

Registrácia študentov sa spustí od zverejnenia projektu (11. 11. 2019 od 20:00 hod.) a potrvá do 30. 11. 2019 (do 20:00 hod.).

Počet účastníkov je limitovaný (maximálne 70 študentov), pre zaradenie študenta do projektu je dôležitý dátum a čas registrácie.

Podrobné informácie sú dostupné na www.atip.uniba.sk

 

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc. 
minarikovafpharm.uniba.sk