ATIP (Advanced Tranining in Pharmacy Care)

5. ročník projektu – Dňa 23. septembra 2020 sa pre študentov, prihlásených do projektu, uskutoční online seminár.


07. 09. 2020 08.00 hod.
Od: doc. D. Mináriková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou  Wörwag Pharma GmbH & Co. KG a Slovenským spolkom študentov farmácie realizujú už 5. ročník unikátneho vzdelávacieho projektu Advanced Tranining in Pharmacy Care (ATIP), ktorý organizačne zabezpečuje Katedra organizácie a riadenia farmácie. 

Vzhľadom na epidemickú situáciu s COVID-19 sme boli nútení tento ročník modifikovať. Dňa 23. septembra 2020 sa pre študentov, prihlásených do projektu, uskutoční online seminár.

Témou 5. ročníka sú akútne infekcie horných dýchacích ciest. Zameriame sa na diferenciálnu diagnostiku bežného nachladnutia, chrípky či COVID-19, imunomodulačnú liečbu respiračných infekcií a tiež na správne poradenstvo a dispenzáciu lekárnika pri samoliečbe pacientov s respiračnými ochoreniami.

Podrobné informácie sú dostupné na www.atip.uniba.sk

 

 Koordinátor projektu ATIP
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc. 
minarikovafpharm.uniba.sk