ATIP (Advanced Training in Pharmacy Care)

7. ročník projektu – REGISTRÁCIA študentov


19. 01. 2022 17.53 hod.
Od: ATIP tím

 

 

 

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou  Wörwag Pharma Slovensko s. r. o. a Slovenským spolkom študentov farmácie ponúkajú študentom v 4. roku v študijnom päťročnom magisterskom programe farmácia edukačný projekt Advanced Tranining in Pharmacy Care (ATIP), ktorý organizačne zaisťuje Katedra organizácie a riadenia farmácie. Projekt má za cieľ doplniť a skvalitniť vzdelávanie študentov farmácie v dispenzačnej a poradenskej činnosti pri liečbe aj samoliečbe pacientov Študent v projekte získa kvalitné teoretické aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika.

Témou 7. ročníka projektu ATIP je „Bolesť chrbta a vysokodávkované vitamíny skupiny B v liečbe“. Pevne dúfame, že 7. ročník projektu sa po predošlých dvoch on-line ročníkoch uskutoční už v jeho tradičnej a prezenčnej podobe. Jarná fáza projektu sa plánuje v dňoch 21. – 22. apríla 2022 na FaF UK, jesenná počas povinnej lekárenskej praxe v mieste jej výkonu (október 2022). O programe budeme aktuálne informovať. Vzhľadom na zmeny v epidemiologickej situácii a aktuálnych opatreniach si organizátori vyhradzujú právo na zmeny v organizácii projektu.

Študenti, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu, musia sa zaregistrovať on-line  na www.atip.uniba.sk. Registrácia študentov sa spustí 23. 1. 2022 od 20:00 hod. a potrvá do 28. 1. 2022 do 20:00 hod. Počet účastníkov projektu je limitovaný (maximálne 70 študentov), pre zaradenie študenta do projektu je dôležitý dátum a čas registrácie. Preto neváhajte a v prípade záujmu sa registrujte čo najskôr.

Ďakujeme a tešíme sa na vás !

Ďalšie informácie sú dostupné na www.atip.uniba.sk.

REGISTRUJ SA!

ATIP tím

minarikovafpharm.uniba.sk