COLLOQUIUM FAF UK

12. december 2022: Siedma dekáda vedy a výskumu Farmaceutickej fakulty UK.


02. 12. 2022 10.01 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti,

radi by sme vás týmto pozvali na vedecké kolokvium Siedma dekáda vedy a výskumu Farmaceutickej fakulty UK, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 70. výročia založenia našej fakulty. Na kolokviu odznejú 3 pozvané prednášky vedúcich osobností úspešných vedeckých tímov, ktoré nás oboznámia s výsledkami svojho vedeckého bádania za posledné obdobie.

Jedným z hlavných cieľov tohto podujatia je informovať mladších kolegov a študentov o úspešných projektoch, podnietiť ich záujem o výskum a oživiť spoluprácu medzi katedrami. Názvy prednášok sú uvedené v priloženej pozvánke.

Privítame hojnú účasť doktorandov a študentov na kolokviu. Kolokvium sa bude konať v pondelok 12. decembra 2022 o 14:00 hod. v Multimediálnej miestnosti FaF UK (Ul. odbojárov 10).

Tešíme sa na vašu účasť, skvelé prednášky a bohatú diskusiu.