COVID-19 – (MŠVVaŠ:) Manuály opatrení pre vysoké školy

Manuál pre vysoké školy a pre školské domovy obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl a základné prevádzkové podmienky študentských domovov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.


24. 08. 2020 08.00 hod.
  • Akademický rok sa začína 1. 9. 2020. Začiatok výučbovej časti semestra si určujú jednotlivé vysoké školy. 
  • Prezenčné vzdelávanie sa odporúča v závislosti od jednotlivých fáz dopĺňať alebo nahrádzať využívaním dištančných metód. 
  • Odporúča sa mať pripravené postupy pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie a potreby prerušenia prezenčných metód vzdelávania v rámci celej vysokej školy. 
  • V priestoroch vysokej školy nosia študenti a zamestnanci rúška. 
  • Neodporúča sa organizovať akademické obrady, spoločenské, či iné aktivity s hromadnou účasťou. 

 Zásadné pravidlá: 

  • Pri podozrení na ochorenie, študent a zamestnanec kontaktuje telefonicky svojho lekára a postupuje podľa jeho pokynov. Z účasti na vzdelávaní sa študent ospravedlní. 
  • Dodržiavajú sa zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) a dbá sa o dôkladné upratovanie jednotlivých priestorov.

https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy/ 

https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy-aktualizovane-11102020/ 

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/