Deň mladých farmakológov SR – 28. ročník

Memoriál prof. Františka Šveca a prof. Pavla Šveca sa uskutoční hybridne 09. 11. 2023 v Multimediálnej miestnosti FaF UK a online o 9:00.


26. 10. 2023 08.47 hod.

 

SLOVENSKÁ FARMAKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ SLS
KATEDRA FARMAKOLÓGIE A TOXIKOLÓGIE FAF UK

vás pozývajú na

MEMORIÁL PROFESORA MUDR. FRANTIŠKA ŠVECA, DRSC.,
A PROFESORA MUDR. PAVLA ŠVECA, DRSC.

28. ročník

Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Multimediálna miestnosť FaF UK a online cez MS Teams

09. 11. 2023 od 9:00

Memoriál profesora MUDr. Františka Šveca, DrSc. a profesora MUDr. Pavla
Šveca, DrSc. organizuje Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK a Slovenská
farmakologická spoločnosť SLS ako Deň mladých farmakológov.


PROGRAM A POZVÁNKA (pdf)


Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

KLIKNUTÍM SEM SA PRIPOJÍTE K SCHÔDZKE.

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning