Doplňovacie voľby do študentskej časti AS FAF UK

Voľby sa uskutočnia 13. októbra 2022 v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39) od 9:00 do 13:00 hod.


01. 07. 2022 11.12 hod.
Od: RNDr. František Bilka, PhD.
  • doplňovacie voľby do ŠČ AS FaF UK sa uskutočnia dňa 13. októbra 2022. Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39, oproti študijnému odd.) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00 hod.
  • návrhy na kandidátov sa podávajú cestou elektronickej pošty predsedníčke VK PharmDr. Andrey Balažovej, PhD., a súčasne aj podpredsedníčke VK Dominike Nádaskej. Návrhy je možné podať od 19. septembra 2022 do 3. októbra 2022 do 12.00 hod.
  • všetky podrobnosti o doplňovacích voľbách (aj so vzorom návrhu na kandidáta) nájdete vo volebnom poriadku (pdf).