Doplňovacie voľby do študentskej časti AS FAF UK

V čase, určenom na podávanie návrhov na kandidátov, nebol navrhnutý žiadny kandidát. AS FaF UK vyhlási nové doplňovacie voľby do ŠČ AS FaF UK.


01. 07. 2022 11.12 hod.
Od: RNDr. František Bilka, PhD.