Doplňovacie voľby do Študentskej časti AS FaF UK

[AKTUALIZOVANÉ: Výsledky volieb] Dňa 11. apríla 2019 sa uskutočnili voľby do ŠČ AS FaF UK.


11. 04. 2019 14.00 hod.
Od: AS FaF UK

[AKTUALIZOVANÉ (11. 4. 2019)]

Členmi ŠČ AS FaF UK na dobu dvoch rokov sa stali títo kandidáti: 

  • Laura Adamkovičová – 3. roč. Mgr.
  • Ema Balažová – 4. roč. Mgr.
  • Mgr. Michal Hanko – 2. roč. PhD. / KFANF
  • Adam Kováčik – 3. roč. Mgr.
  • Mgr. Jana Leskovská – 1. roč. PhD. / KChTL
  • Miriama Štorcelová – 4. roč. Mgr.