Doplňovacie voľby do Študentskej rady VŠ SR – výsledky

Za zástupcu FaF UK v ŠR VŠ SR bol zvolený Mgr. Boris Dudík


18. 10. 2017 15.00 hod.
Od: AS FaF UK

Akademický senát FaF UK dňa 13. júna 2017 vyhlásil doplňovacie voľby do Študentskej rady VŠ SR.

Zástupca študentov v Študentskej rade vysokých škôl SR je volený študentskou časťou akademickej obce fakulty (študentmi a doktorandmi FaF UK). Volebný mandát zvoleného zástupcu začína v deň po dni zvolenia a trvá do 30. 11. 2018.

Voľby do ŠR VŠ sa uskutočnili dňa 18. októbra 2017.
Za zástupcu FaF UK v ŠR VŠ SR bol zvolený:

  • Mgr. Boris Dudík, 1. roč., interný doktorand (KBMBL, dFML).